Financiering

PGB en WMO

Omdat wij er in onze hulpverlening voor gekozen hebben niet volgens de regels van zorgverzekeraars te werken, is vergoeding vanuit uw basis zorgverzekering niet mogelijk. In de meeste gevallen kunt u voor onze hulpverlening echter wél een PGB aanvragen. Vanuit dit Persoonsgebonden Budget kunt u dan zelf zorg inkopen bij ons. In geval van een PGB bepaalt uw gemeente onze tarieven. Indien wij een overeenkomst hebben met uw gemeente kan vergoeding vanuit de WMO mogelijk zijn.

PGB Aanvragen

Op onderstaande websites vindt u alle informatie hoe u een PGB kunt aanvragen:

pgb.nl
rijksoverheid.nl


Mocht u geen recht hebben op een PGB, dan kunt u ook zelf uw zorg bekostigen. Onze dienstverlening is vrijgesteld van BTW.

Financiering

Tarieven voor Bewindvoering, Mentorschap en Curatele

De cliënt moet betalen voor de dienstverlening, tenzij een partner/familielid/werkgever de kosten wil dragen. Cliënten die niet genoeg geld hebben om de dienstverlening te betalen, kunnen terecht bij de gemeente. Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan betaalt de gemeente gedeeltelijk of volledig de kosten. Deze aanvraag dienen wij eventueel voor u in. De tarieven voor bewindvoering, mentorschap en curatele worden jaarlijks opnieuw vastgesteld door het Ministerie van Justitie & Veiligheid. De tarieven voor 2021 vindt u via onderstaande knop.

Tarieven

Financiering

Normale Tarieven

Indien er geen aanspraak kan worden gemaakt op een PGB of een andere vergoeding, vraag dan naar onze voorwaarden.