Scholieren

Scholieren

Vanaf 2023 beginnen wij met cursussen voor scholieren. Ons doel is om groepsgewijs jongeren te begeleiden met vraagstukken die betrekking hebben op hooggevoeligheid, hoogbegaafdheid, energiehuishouding en prikkelverwerkingsproblematiek. Onze kennis en ervaring op het gebied van psychosociale hulpverlening, psychologie, Mindfulness, prikkelverwerkingsproblematiek, de systeemtheorie, groepsdynamica, energiehuishouding en energetisch holistische therapie zijn hierbij behulpzaam. Met deze gespreksgroepen willen we een bijdrage leveren aan het emotionele en algehele welzijn van jongeren.

De gespreksgroepen hebben de volgende doelen:
- Stimuleren van sociale netwerken
- Praktijkgerichte handvatten meegeven (energiehuishouding, prikkels, sociale vraagstukken)
- Zelfacceptatie vergroten
- Zelfbegrip en zelfreflectie stimuleren
- Ontlasten van school, ouders het gezinssysteem
- Krachtgericht en oplossingsgericht denken stimuleren
- Eenzaamheid bestrijden
- Sociale angst verminderen
- Werken met en invloed uitoefenen op de eigen energiehuishouding

Wij richten ons op jongeren met een normale of hoge intelligentie. Dit niveau is noodzakelijk is om deel te kunnen nemen aan onze gespreksgroepen.

Neem contact op met ons of jouw onderwijsinstelling om te kijken of onze hulpverlening ook voor jou beschikbaar is.