Psychosociale Hulpverlening

Psychosociale Hulpverlening

Psychosociale hulpverlening betekent hulpverlening bij de psychische-emotionele en sociale gevolgen (familie, gezin, relaties, werk) van een situatie of aandoening. Het is een combinatie van psychologie met maatschappelijk werk.

Hierbij ga je aan het werk met datgene waar jij het meeste last van hebt of tegenaan loopt in het hier en nu. Samen met jou gaan we op zoek naar de bron van een probleem en zoeken we naar manieren om hier anders mee om te gaan, problemen op te lossen of deze te verwerken.

Het doel is altijd om je te helpen jezelf te helpen. Dit door eigen kracht, talent, creativiteit, oplossingsgerichtheid en wijsheid aan te spreken.

Bij de aanpak van ieder probleem gebruiken we een systeemgerichte benadering. Dit betekent dat we problemen ook in hun sociale context bekijken. Hetzelfde probleem voor de een, geldt niet voor de ander. Wij als hulpverleners hebben daarom niet alleen aandacht voor het individuele probleem, maar ook met andere invloeden die er een rol in spelen. Om die reden zal de context en het probleem in onderling verband worden bekeken. Er is sprake van wederzijdse beïnvloeding.

Bij aanmelding vindt er zo snel mogelijk een intakegesprek plaats. Tijdens de intake bekijken we samen wat je met de hulpverlening wilt bereiken, wat je hulpvraag is en welk pad daarnaartoe het best bij je past.

Je kunt eventueel bij je gemeente en Persoons Gebonden Budget aanvragen voor onze hulpverlening. Op de pagina Tarieven vind je hierover meer informatie.