Jongeren

Jongeren

Vanaf 2023 beginnen wij onder de naam “Safe Haven” met een nieuwe vorm van jeugdzorg.

Ons doel is zoveel mogelijk in groepen een psychosociaal gesprek met jongeren aan te gaan. Hiervoor zetten wij kennis en ervaring in op het gebied van psychosociale hulpverlening, psychologie, Mindfulness, hoogbegaafdheid, hoog functionerend autisme, hooggevoeligheid, prikkelverwerkingsproblematiek, de systeemtheorie, groepsdynamica, energiehuishouding, eenzaamheid, ervaringsdeskundigheid en holisme. Met deze gespreksgroepen willen we een bijdrage leveren aan het terugdringen van wachtlijsten en de belasting van de jeugdzorg.

De gespreksgroepen hebben de volgende doelen:
- Stimuleren van sociale netwerken
- Verminderen van de doorstroom naar duurdere vormen van hulpverlening
- Praktijkgerichte handvatten meegeven (energiehuishouding, prikkels, sociale vraagstukken)
- Zelfacceptatie vergroten
- Zelfbegrip en zelfreflectie bijbrengen m.b.t. het eigen gedrag
- Ontlasten van ouders en gezinssystemen
- Krachtgericht en oplossingsgericht denken stimuleren
- Eenzaamheid bestrijden
- Sociale angst verminderen

Wij richten ons op jongeren met een normale of hoge intelligentie. Dit niveau is noodzakelijk is om deel te kunnen nemen aan onze gespreksgroepen.

Of deze hulpverlening ook voor jou beschikbaar is, is afhankelijk van de gemeente waar je woont. Informeer hiervoor bij de WMO instantie in jouw gemeente.