Autisme Begeleiding

Autisme Begeleiding

Jouw unieke zijn en je eigen kracht zijn de uitgangspunten van onze autismeondersteuning. Het doel is samen met jou te bekijken waar je hulp en ondersteuning nodig hebt om jouw plek in deze samenleving in te nemen.

Wij gaan hierbij niet uit van het feit dat dat iemand een stoornis heeft maar dat er bepaalde karaktereigenschappen zijn die (samen) leven met anderen soms anders of moeilijker voor je maken. Onze krachtgerichte begeleiding is gericht op zelfacceptatie, zelfbegrip, ontwikkelen van talenten en praktische adviezen in bijvoorbeeld omgaan met prikkels en (sociale) angsten. Dit kan zowel individueel als ook in groepsverband net naar gelang hoe het voor jou het prettigst is. Het voordeel van bijeenkomsten in groepsverband is dat je ook andere mensen leert kennen. Vanuit groepsbijeenkomsten zijn in het verleden reeds mooie vriendschappen zijn ontstaan.

Onze hulpverlening richt zich met name op hoogfunctionele mensen (gemiddeld tot hoog IQ). Dit doen we omdat er best veel van je gevraagd wordt. Vooral zelfinzicht en reflectie zijn noodzakelijke attributen voor blijvende groei. Bij aanmelding vindt er zo snel mogelijk een intakegesprek plaats. Tijdens de intake bekijken we samen wat je met de hulpverlening wilt bereiken, wat je hulpvraag is en welk pad daarnaartoe het best bij je past.

Je kunt eventueel bij je gemeente en Persoons Gebonden Budget aanvragen voor onze hulpverlening. Op de pagina Tarieven vind je hierover meer informatie.